Categorie cazare

Cautare rapida


Share

Navigatie: Informatii turistice Consiliul Judeţean Teleorman
Banner

Consiliul Judeţean Teleorman

Cu începuturile pierdute în negura veacurilor, Teleormanul, străvechiul teritoriu de la  extremitatea sudică a spaţiului geografic românesc, atestă, prin neîntreruptele semne pe care le-a transmis de-a lungul timpului printre codrii seculari-permanenţa pe aceste meleaguri, dar şi locul distinct, bine definit, al teleormănenilor în geografia spiritualităţii româneşti. Pornind de la considerentul că acest spaţiu din proximitatea confluenţei Oltului cu Dunărea, o provincie culturală deosebit de bogată în tradiţii şi în resurse, este mai puţin cunoscut decât îl îndreptăţesc, atât valoarea personalităţilor din istoria şi cultura sa, cât şi realizările contemporanilor, vă transmit invitaţia de a ne cunoaşte şi prin intermediul acestui ghid.
Îmi exprim speranţa că după parcurgerea acestei “cărţi de vizită” ne veţi înţelege mai bine, ne veţi deveni mai apropiaţi, veţi fi musafirii noştri, pe care-i aşteptăm cu drag, în spiritul tradiţionalei ospitalităţi româneşti.

Liviu Nicolae DRAGNEA
Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman

Situat în sudul ţării, în provincia istorică Muntenia, Judeţul Teleorman se învecinează cu judeţele Olt (vest), Argeş şi Dâmboviţa (nord), Giurgiu (est). Alexandria - Parcul CentralLimita de sud, formată de Dunăre, corespunde frontierei cu Bulgaria. Teritoriul judeţului aparţine Câmpiei Române, cu altitudini de 20m în sud şi 175m în nord. Principalele ape curgătoare sunt Dunărea, Oltul, Vedea, Teleormanul, Călmăţuiul şi Glavaciocul, iar dintre apele stătătoare (lacuri, bălţi, iazuri) cea mai mare este Balta Suhaia.

Alexandria, reşedinţa judeţului este aşezată la intersecţia principalelor drumuri comerciale din sudul ţării, Roşiorii de Vede este unul dintre cele mai vechi târguri din România, important centru comercial şi nod feroviar, Turnu Măgurele este port la Dunăre, cu specific industrial, Zimnicea este port la Dunăre, vechi centru de export al cerealelor, Videle este un oraş nou, într-o zonă de extracţie a petrolului.

Turismul
Accesul în judeţ este excelent din toate direcţiile principale (Bucureşti, Piteşti, Craiova), atât pe calea ferată, cât şi pe şosea. Apropierea de Capitală (60km între Bucureşti şi limita estică a judeţului) constituie un avantaj. De asemenea, există posibilitatea trecerii directe în Bulgaria-pietonal sau auto-prin porturile Turnu Măgurele şi Zimnicea, care dispun de serviciu ferry-boat.

Activităţile de agrementPunct de trecere cu bacul Turnu Măgurele
În special cele de week-end, sunt favorizate de numărul mare de zile senine, de precipitaţiile reduse, iar pădurea (sleaul) de câmpie, cu o suprafaţă totală de peste 28mii hectare constituie refugiul ideal în zilele toride de vară. Printre cele mai ”ospitaliere” păduri sunt Vedea/Alexandria, Dandara/Drăgăneşti Vlaşca, Drăgăneşti de Vede, Roşiorii de Vede, Scrioaştea, Brânceni, Păuleasca, Nanov, Trivalea-Moşteni, Lăceni, Slăveşti, Tătărăştii de Sus, Ciolăneşti, Stejaru, Nicolae Bălcescu, Plopii Slăviteşti.

Ariile naturale protejate
Adăpostesc specii rare aparţinând florei şi faunei de câmpie/luncă, prezintă cel mai mare grad de interes atât pentru iubitorii naturii, cât şi pentru specialişti. Judeţul Teleorman are cinci arii naturale protejate/rezervaţii: Pădurea cu bujori (Troianu), Pădurea Pojorâtele (Drăgăneşti de Vede), Ostrovul Mare (Islaz), Ostrovul Gâsca (Năsturelu) şi Balta Suhaia (Suhaia).
Drumeţii şi relaxare
Într-un cadru natural, care şi-a păstrat în multe locuri caracterul sălbatic, sunt oferite iubitorilor naturii de Lunca Dunării.

Pescuitul sportiv Pădurea cu Bujori
Se poate practica pe Dunăre (cu braţele secundare Dunărica şi Pasărea) şi în lacuri naturale şi amenajate (iazuri, heleştee), dintre care cele mai mari sunt Suhaia şi Făţana. Fauna acvatică are un important potenţial piscicol: crap, somn, ştiucă, şalău, caras-în apele interioare, scrumbie, nisetru, păstrugă, păstrăv de mare, morun-în Dunăre.

Turismul cinegetic/vânătoarea
Constituie o oportunitate oferită de fondul cinegetic relativ ferit de o exploatare excesivă, reprezentat de fauna specifică zonei de luncă şi câmpie: iepure, mistreţ, căprioară, vulpe, fazan, potârniche, prepeliţă, păsări de baltă.

Pelerinaj creştin-ortodox
La cele 10 mânăstiri ale Episcopiei Alexandriei şi Teleormanului: Adămeşti (hramul Naşterea Maicii Domnului), Brânceni (hramul Naşterea Sf. Ioan Botezătorul), Crângu (hramul Sf. Galaction), Drăgăneşti Vlaşca (hramul Sf.Treime), Năsturelu (hramul Catedrala Sf. Alexandru - AlexandriaSf.Nicolae), Plăviceni (hramul Sf.Arhangheli Mihail şi Gavriil), Siliştea Gumeşti (hramul Sf.Fanurie), Siliştea Gumeşti (hramul Sf.Pantelimon), Tătărăştii de Sus (hramul Sf.Ecaterina), Ţigăneşti (hramul Sf.Gheorghe).

Circuitul monumentelor istorice
Include peste 50 de obiective de interes, dintre care menţionăm: Centrul memorial ”Marin Preda” (Siliştea Gumeşti), Ruinele ”Curţii boiereşti a Bălăcenilor” (Balaci), Expoziţia memorială ”Gala Galaction” (Dideşti), Monumentul ”Proclamaţia de la 9/21 iunie 1848” (Islaz), Ruinele cetăţii medievale Turnu (Turnu Măgurele), Cetatea geto-dacică de tip dava (Zimnicea), Catedrala Episcopală ”Sf.Alexandru” (Alexandria), Foişorul conacului ”C.Noica” (Vităneşti), Tellul gumelniţean de la Bran (Măgura), Monumentul ”Şarja de la Prunaru” (Prunaru/Bujoreni). În acest circuit pot fi incluse şi muzeele: Muzeul Judeţean Teleorman (Alexandria), Muzeul Municipal de Istorie ”Petre Voivozeanu” (Roşiorii de Vede) şi Muzeul Sătesc de Etnografie (Drăcşenei).

Manifestările culturale, economice şi tradiţionale cu potenţial turistic cele mai cunoscute sunt:
Festivalurile muzicale ”Ghiocelul de Aur” (muzică uşoară, primăvara) şi ”Pe deal la Teleormănel” (muzică populară, toamna), cu circa 50 de ediţii fiecare.
Târgurile expoziţionale ”Agralimex” (august, agricultură), ”Flores” (mai, flori) şi ”Târgul gospodarului” (toamna, horticultură şi amenajări grădină-spaţii verzi).
Bâlciurile anuale (activităţile comerciale sunt completate cu manifestări culturale şi artistice) Roşiorii de Vede (1-8 septembrie), Alexandria (28 mai-10 iunie şi 27-30 august), Turnu Măgurele (15-30 august), Videle (14 septembrie), Orbeasca, Băbăiţa, Drăgăneşti Vlaşca, Ciolăneşti, Vârtoapele, Balaci, Dobroteşti, Plopii Slăviteşti, Salcia, Slobozia Mândra, Siliştea, Tătărăştii de Sus, Olteni, Gratia.

Unităţile de cazare Hotel Turris - Turnu Măgurele
Sunt în cea mai mare parte noi sau modernizate, totalul locurilor de cazare în judeţ fiind de peste 500, în hoteluri şi pensiuni; multe dintre acestea sunt amplasate lângă obiective turistice cu potenţial natural sau cultural. Posibilităţi de cazare pentru turişti: Alexandria (Hotel ”Parc”, Hotel ”Red Confort”, Hotel ”Neoturist Universal”, Motel ”Hanul cu Noroc”, Motel ”Riviera”), Turnu Măgurele (Hotel ”Turris), Roşiorii de Vede (Hotel ”Parc”, Hotel ”Conti MCG”), Zimnicea (Hotel ”Danubius”, Hotel ”Inter”). Mai există două tabere şcolare (total 154 locuri) la Alexandria şi Zimnicea.

Sondaj

In ce unitate de cazare doriti sa va petreceti sejurul/vacanta?Rezultate

Newsletter

Web Design Bucuresti Copyright 2010 Infotur Romania. Toate drepturile rezervate.
Director Web Gratuit Portal de Turism Top66 Statistici Yahoo Detector