Categorie cazare

Cautare rapida


Share

Navigatie: Informatii turistice Judeţul Arad - Pe urmele istoriei arădene - un circuit al ansamblurilor arhitecturale, cetăţilor şi al siturilor arheologice -

Judeţul Arad - Pe urmele istoriei arădene - un circuit al ansamblurilor arhitecturale, cetăţilor şi al siturilor arheologice -

Judeţul Arad este situat în partea de Vest a României, la confluenţa unor importante drumuri europene – Coridorul european rutier IV, care face legătura între ţările din Vestul Europei şi Sud – Estul acesteia, Drumul Rapid , care leagă Ucraina de Serbia şi Tronsonul European de Cale Ferată Paris – Istambul.

El se învecinează la Sud cu judeţul Timiş, la Nord cu judeţele Bihor şi Alba, la Est cu judeţul Hunedoara, iar la Vest cu Ungaria.

Suprafaţa judeţului este de peste 7.754 km2 (adică 3,65 % din întreaga suprafaţă a României), ceea ce îl poziţionează ca fiind al şaselea judeţ ca întindere. Populaţia judeţului este de 461.730 locuitori. Reşedinţa de judeţ este municipiul Arad, un oraş cu 173.000 locuitori.

O pondere însemnată în judeţul nostru o are populaţia de alte naţionalităţi şi anume din total, peste 60.000 – maghiari, 13.325 - rromi, 8.392 - germani, 6.760 – slovaci, 1.732 – sârbi, 1.112 – bulgari. Locuitorii judeţului sunt de religie creştină, însă structura confesională este diversă aşa după cum este şi cea legată de etnie.

Relieful variază de la zonele de câmpie şi cele colinare, la cele muntoase de joasă altitudine (cel mai înalt vârf muntos fiind Vf. Găina de 1.486 m - Munţii Bihorului). Municipiul Arad este amplasat în Câmpia Aradului (parte a Câmpiei de Vest), la altitudinea de 107 m.

Clima este preponderent continental – moderată, cu slabe influenţe mediteraneene (zona Podgoriei viti – vinicole Miniş – Măderat şi zona Depresiunii Gurahonţ).

Reţeaua hidrografică se concentrează în jurul a două râuri importante, Mureşul ce străbate judeţul prin Sud şi  Crişul Alb care- l traversează prin Nord – Est.

ATRACŢII   TURISTICEPanoramic arădean - Bulevardul Revoluţiei - Foto: D. Gomboş

Aşa după cum am arătat, judeţul Arad este localizat strategic la intersecţia unor importante artere de circulaţie, care oferă posibilitatea multor turişti români şi străini să viziteze aceste meleaguri.

Potenţialul turistic al judeţului Arad este bogat şi variat, iar turiştii pot petrece, cu siguranţă, clipe de neuitat. Frumuseţea şi diversitatea reliefului, alături de cele mai importante obiective turistice şi culturale reprezintă tot atâtea elemente de atracţie pentru cei care doresc să se delecteze şi să evadeze din stresul vieţii cotidiene. Ceea ce detaşează judeţul nostru de celelalte destinaţii turistice concurente din această parte a ţării, îl reprezintă potenţialul său turistic axat pe latura cultural-istorică şi pe contextul de afaceri bine dezvoltat, ce coexistă în multe din ofertele turistice.

Iată deci, motivele pentru care în paginile care urmează vă invităm să ne urmaţi într-un circuit cultural-turistic inedit – Pe urmele istoriei arădene...

Recomandarea noastră este de a începe vizita din municipiul Arad, citadela baroc, aşa după cum mai este cunoscut oraşul de pe Mureş. Acesta prezintă o serie de alternative de vizitare, date de multitudinea de obiective turistice, concentrate în cadrul ansamblului urban arădean, localizat la Sud de bucla râului Mureş (care înconjoară Cetatea Aradului) şi dezvoltat în jurul arterei principale a oraşului vechi – Bd. Revoluţiei. El are în compoziţie o serie de stabilimente, monumente istorice datând din perioada sec. XVIII – XIX.

Aşadar, pentru cei care doresc să se „întoarcă în istorie cu un secol cel puţin” le sugerăm să viziteze:

- Palatul Administrativ (Primăria Municipiului Arad), localizat pe Bd. Revoluţiei 75, construit în perioada 1874-1876; de remarcat ar mai fi: turnul palatului ce are o înălţime de 54 m, iar începând cu anul 1878 a fost adus din Elveţia orologiul din turnul palatului care mai funcţionează şi azi, respectiv vitraliile, realizate de artistul Sever Frenţiu şi care simbolizează  cele patru anotimpuri.

- Palatul Szantay, localizat pe Str. Horia 3, datează de pe la 1911 şi dispune de un stil architectural predominant secession; azi clădirea are destinaţie de locuinţe şi spaţii comerciale.Palatul Szantay - Foto: D. Gomboş

- Palatul Băncii Naţionale a României, localizat pe Bd. Revoluţiei 72 şi construit în perioada 1905-1906 este şi azi sediul judeţean al Băncii Naţionale a României.

- Palatul Cenad este situate pe Bd. Revoluţiei 73 şi datează de la sf. sec XIX; a fost sediul Societăţii de Căi Ferate Arad – Cenad; azi clădirea are destinaţie de locuinţe.

Biserica Evanghelică Luterană

- Biserica Evanghelică Luterană, cunoscută şi sub numele de Biserica Roşie datorită materialului din care a fost construită (cărămidă); obiectivul este situat pe Bd. Revoluţiei 61 şi datează din 1906.

- Palatul Cultural Arad (azi sediulFilarmonicii de Stat şi a Complexului Muzeal Judeţean) situat pe Str. G. Enescu 1, ridicat în perioada 1911-1913; stilul architectural predominant al clădirii fiind secession.

- Palatul Justiţiei, situat pe Str. General V. Milea 2, datat din anul 1892.

Teatrul de Stat - Foto: G. Borza- Teatrul de Stat "Ioan Slavici", localizat pe Bd. Revoluţiei 103 şi datat din 1874; este instituţia ce evocă poate cel mai bine trăinicia activităţilor culturale de gen – arta spectacolului din acest areal, alături de Teatrul Vechi, localizat pe Str. Gh.Lazăr 3 şi datat din anul 1817; stilul architectural predominant al celor două clădiri este barocul.

- Casa Iacob Hirschl, aflată pe Str. Gh. Lazăr 1, construită în anul 1817 în stilul architectural predominant baroc.

- Biserica Romano-Catolică a Ordinului Minoriţilor, situată pe Bd.Revoluţiei, 96 A şi construită între 1902-1903 după planul arhitectului Emil Tabacovici ; biserica a fost sfiinţită în 1911 sub patronajul Sfântului Anton de Padua (Padova).

- Colegiul Naţional "Moise Nicoară” situat în Piaţa Bibici Margareta 1, datat în perioada 1869 – 1873 şi construit după planul arhitectului din Pesta, Jószef Diescher.

Turnul de apă - Foto: D. Gomboş- Turnul de Apă (azi galerie de artă), situat pe Str. P. I. Ceaikovski 9A, datat din anul 1896, a funcţionat pompând apa potabilă în reţeaua de distribuţie a oraşului până în 1956.

- Vechea Catedrală (azi Biserica "Sf. Ioan Botezatorul"), se găseşte în Piaţa Catedralei 1, ridicată în perioada 1862-1865, stilul architectural predominant al clădirii fiind baroc.

- Fosta Academie Teologică (Noua Preparandie Română), azi Academia Teologică a Universităţii "Aurel Vlaicu" şi Seminarul Teologic Liceal, situată în Municipiul Arad, pe  Str. Academia Teologică 19, a fost construită în anul 1885.

Casa Beller - Foto: G. BorzaCasa Beller, Casa cu ghiulele - Foto: G. Borza- Casa Beller, localizată pe Calea Timişorii 18 a fost datată în perioada 1800 - 1850; stabilimentul este cunoscut şi sub denumirea de “Casa cu ghiulele” deoarece în perete are încorporate (în formă de piramidă) 17 ghiulele de diferite mărimi.

- Casa cu Lacăt şi Trunchi, situată pe Str. Tribunul Dobra 7 a fost construită în 1815; din 1827 a fost montat aici “Butucul Breslelor” (originalul restaurat se află în cadrul secţiei de istorie a Complexului Muzeal Judeţean Arad), iar în 1851 clădirea a fost supraetajată.

Şirul experienţelor de călătorie şi cunoaştere a istoriei acestor locuri se va putea continua având ca repere obiective turistice situate pe valea Mureşului, precum cele din:

COMUNA VLADIMIRESCU

Ruinele Bisericii Romanice situate în intravilanul localităţii Vladimirescu, comuna Vladimirescu; semnalizat vizual prin indicatoare rutiere, locul este ideal pentru organizarea de concerte în aer liber, cum ar fi Festivalul de muzică veche care se desfăşoară anual în luna august.

Alte atracţii turistice de vizitat ar fi Ansamblul Rural situat în centrul localităţii Vladimirescu, în spaţiul din jurul celor două biserici catolice, datate din perioada sec. XVIII – XIX, cuprinde spaţii rezidenţiale cu arhitectură valoroasă.

COMUNA PĂULIŞ

Situl Arheologic localizat în apropierea localităţii Cladova, comuna Păuliş (în dreapta intersecţiei dintre E68 şi drumul judeţean ce duce spre Cladova), la locul numit „Dealul Carierei”. Situl este datat din perioada sec. XII – XVI; el mai cuprinde vestigii din: paleolitic, epoca bronzului, fierului, o fortificaţie dacică din care s-a dezvoltat una medievală, ruinele bisericii medievale şi urmele unor ateliere metalurgice, săpate în stâncă. Interesantă este vizitarea sitului în timpul campaniilor arheologice (iunie – septembrie – a se consulta site-ul muzeului).

Alte atracţii turistice de vizitat ar fi: Biserica ortodoxă şi Valea Mare, situate în localitatea Cladova, comuna Păuliş, cuprind un valoros, ansamblu arhitectural rural; toate datează din perioada sec.XIX - XX.

ORAŞUL LIPOVA

Cetatea Medievală Şoimoş - Foto: N. ScripciucCetatea Medievală Şoimoş poziţionată strategic pe culmile M-ţilor Zărandului în localitatea Şoimoş - oraşul Lipova, fortăreaţa este vizibilă de pe E 68 la apropierea de oraş; prima atestare documentară a cetăţii a fost realizată în 1278, ea a fost parţial demolată de austrieci în 1788.

Atracţia cultural - turistică estivală a acestei zone o reprezintă Festivalul de muzică veche din luna august care se desfăşoară anual în cetate.

Bazarul Turcesc - Foto: D. GomboşBazarul Turcesc localizat în centrul oraşului Lipova (piaţa centrală), datat din sec. XVII. în piaţa centrală a oraşului, la bazar se desfăşoară anual în luna august Festivalul de muzică veche.

Alte atracţii turistice de vizitat ar fi: Biserica ortodoxă ,,Adormirea Maicii Domnului” ce datează din sec. XVIII; Mănăstirea franciscană ,,Sfânta Maria”, un loc de pelerinaj al tuturor creştinilor cu ocazia zilei de 15 august şi 8 septembrie – Sf. Maria - un complex monastic de sec. XIX care cuprinde: biserica, claustrul şi ,,Drumul Golgotei” - în biserică se organizează concerte de orgă şi se desfăşoară anual Festivalul de muzică veche; nu este lipsit de interes nici centrul oraşului, care prin ansamblul arhitectural de sec. XVIII - XIX ne aduce aminte de vechile aşezări de meşteşugari şi comercianţi.

COMUNA BATA

Situl Arheologic ,,La Cetate” se află în localitatea Bulci, comuna Bata, în spatele castelului Mocioni, pe malul Mureşului; el a fost constituit dintr-o abaţie benedictină (sec. XI – XVI) şi o posibilă fortificaţie romană; este de interes vizitarea sitului în timpul campaniilor arheologice (iunie – septembrie – a se consulta site-ul muzeului).

O altă atracţie turistică de vizitat este Castelul Mocioni (sec. XIX), situat în localitatea Bulci în centrul localităţii, înconjurat de un frumos parc dendrologic.

COMUNA SĂVÂRŞIN

Castelul Regal (sec. XVIII) a fost construit de către familia nobiliară Forray, renovat radical în sec. XIX, apoi a fost cumpărat de familia regală a României în 1943 şi retrocedat familiei regale în 2001; imobilul este situat în centrul localităţii Săvârşin, fiind înconjurat de un frumos parc dendrologic.

Alte atracţii turistice de vizitat sunt: Biserica ortodoxă ,,Cuvioasa Paraschiva” (1889), situată în centrul localităţii Căprioara, comuna Săvârşin, Biserica romano - catolică (1875) – situată în centrul localităţii Săvârşin, comuna Săvârşin, aici se păstrează monumentele funerare ale lui Zefir şi Andrei Forray (1837); Biserica de lemn ,,Sfinţii Trei Ierarhi” (1782) – poziţionată în localitatea Troaş, comuna Săvârşin, interiorul bisericii este pictat în anul 1813 de Nicolae Bădău din Lupşa Mare, unul dintre cei mai renumiţi pictori de biserici din Ardeal, situl arheologic „Dealul Cetăţuia” – situat în localitatea Săvârşin, comuna Săvârşin, în zona împădurită din preajmă, el cuprinde urme de aşezări din epoca bronzului, respectiv fortificaţii şi aşezări din perioada sec. IV î.Chr –sec. II d.Chr (de interes este vizitarea sitului în timpul campaniilor arheologice  din iunie – septembrie, a se consulta site-ul muzeului).

COMUNA ZĂBRANI

Ansamblul Rural din centrul localităţii Neudorf (situat la aprox. 5 km distanţă de centrul de comună Zăbrani), este un exemplu grăitor de urbanism colonizator, construit în stil săsesc, datat ca şi stil urbanistic în sec. XVIII.

Alte atracţiile turistice de vizitat ale zonei sunt: biserica catolică (1771) situată în localitatea Neudorf, comuna Zăbrani, în cripta bisericii, aflându-se mormântul arhiducesei Maria Anna Ferdinanda de Habsburg (1770 – 1809); biserica catolică (1737) aflată în localitatea Zăbrani, comuna Zăbrani; parcul central aflat în spatele Căminului Cultural din Zăbrani adăposteşe „fântâna cu apă bună”, cea care a dat numele localităţii  Zăbrani fostă „Guttenbrunn” (localitate înfinţată în 1724).

COMUNA FRUMUŞENI

Mozaic figurativ de Bizere - Foto: D. GomboşSitul Arheologic De La Bizere ”Mănăstirea” - aflat la 4 km de centrul localităţii Frumuşeni, la ieşirea din localitate spre Lipova, situl este semnalizat vizual prin indicatoare rutiere; obiectivul de importanţă turistică este datat ca mănăstire benedictină din perioada sec. XII – XVI. Situl este atractiv prin vestigiile descoperite - mozaicuri figurative, valoroase cu statut de unicat în Europa Centrală şi de Est; este de interes vizitarea sitului în timpul campaniilor arheologice (iulie – septembrie, a se consulta site-ul muzeului).

Anual au loc la Bizere evenimente deosebite precum: Festival de muzică veche organizat în luna august şi Sărbătoarea de la Bizere, eveniment cultural inedit prin amploarea şi suita de acţiuni culturale şi ştiinţifice organizate pe perioada celor 2 zile de evenimente ocazionate de închiderea campaniilor arheologice.

Alte obiective turistice deosebite puteţi descoperi în Podgoria Aradului şi pe Valea Crişului Alb.

COMUNA ŞIRIA

Ruinele Cetăţii Medievale ŞiriaRuinele Cetăţii Medievale se află în localitatea Şiria, accesul auto realizându-se pe un drum forestier semnalizat; pentru accesul pedestru este recomandabil drumul vicinal care porneşte din spatele muzeului din Şiria. Prima atestare documentară s-a înregistrat în 1318, ca cetate regală, ea fiind apoi bombardată şi distrusă de austrieci în 1784.

Alte atracţiile turistice de vizitat mai sunt: Biserica romano - catolică ,,Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril” (1700 - 1769), situată în localitatea Şiria, comuna Şiria, Mănăstirea ortodoxă Feredeu ,,Sf. Gheorghe” – schit şi complex mănăstiresc, primul datând din sec. XVIII, iar complexul mănăstiresc din 1992 (în 2000, Sf. Sinod al BOR hotăreşte transformarea schitului în mănăstire), Muzeul memorial ,,Ioan Slavici” şi Muzeul memorial „Emil Monţia” - găzduit de Castelul Bohuş (1838), aflat în localitatea Şiria, comuna Şiria, Biserica ortodoxă ,, Adormirea Maicii Domnului” – sec. XVIII –XIX, situată în localitatea Galşa, comuna Şiria, Biserica ortodoxă ,,Adormirea Maicii Domnului” – sec. XVIII – XIX, renovată în sec. XX, situată în localitatea Mâsca, comuna Şiria.

ORAŞUL PÂNCOTA

Castelul Schulkowski - Foto: M. BoranAnsamblul Arhitectural situat în centrul oraşului, construit în sec. XVIII – XIX, are în componenţa sa mai multe stabilimente: Castelul Dietrich Schulkowsky (1825-1850 – azi sediul primăriei Pâncota), Casa în care s-a născut Csiky Gergely (1841-1891), Cazarma ulanilor (lăncierilor) „Kaiser Joseph Haus” (sec. XVIII) şi vechiul han de poştalion (sec. XVIII).

Alte atracţii turistice: situl arheologic ,,Cetatea Turcească” este situat în oraş, pe Dealul „Pleşuvul”, datat ca abaţie benedictină, atestată documentar pentru prima dată în 1177; situl prezintă şi o fortificaţie turcească construită în perioada 1565–1691, este de interes vizitarea sitului în timpul campaniilor arheologice (iunie – septembrie - a se consulta site-ul muzeului).

ORAŞUL INEU

Cetatea Ineului - Foto: D. GomboşCetatea Ineului este localizată în oraşul Ineu, datată din anul 1295 ca fiind prima atestare documentară a unei cetăţi în oraş; actuala construcţie a fost edificată între 1645 – 1652, după planurile lui G. Haller; cetatea a fost renovată în 1870, respectiv în perioada 1975 – 1976.

COMUNA DEZNA

Ruinele Cetăţii Medievale se găsesc în localitatea Dezna, pe Dealul Ozoiu, singurul acces este cel pedestru şi se realizează la ieşirea din Dezna spre Moneasa, în dreptul hanului, urmând marcajul turistic; cetatea este datată din sec. XIII – XVIII, prima atestare documentară fiind din 1318; în 1693, cetatea a fost abandonată după ce şi-a pierdut interesul strategic.

Alte atracţii turistice: Biserica ortodoxă ,,Pogorârea Duhului Sfânt”, situată în localitatea Dezna, comuna Dezna, datează din sec. XVII – XVIII, Biserica şi Casa Parohială Catolică (1760), aflată în localitatea Dezna, comuna Dezna.

Mai multe detalii puteţi afla vizitând: www.cjarad.ro, www.museumarad.ro, www.primariaarad.ro, www.prourbe.ro


Material editat de:

CENTRUL CULTURAL JUDEŢEAN ARAD – Serviciul de Management & Marketing Cultural-Turistic (autori - Radu Lucian Blaga şi Oana Ciobancan; tehnoredactare – Flavius Drăgan)

Sondaj

In ce unitate de cazare doriti sa va petreceti sejurul/vacanta?Rezultate

Newsletter

Web Design Bucuresti Copyright 2010 Infotur Romania. Toate drepturile rezervate.
Director Web Gratuit Portal de Turism Top66 Statistici Yahoo Detector